За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.05.2016

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕК И КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЕТИХА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО НА ХАСКОВО

1500 т битови отпадъци се преработват дневно в Регионалната система за управление на отпадъците на Хасково. Модерното съоръжение, което бе изградено със средства по ОПОС 2007-2013 г., беше посетено днес от представители на ЕК и членове на Комитата за наблюдение на програмата. Те се запознаха с реализацията на  проекта на стройност 28 млн.лв. и разгледаха изградените съоръжения.

Новото депо обслужва Хасково, Димитровград и Минерални бани. Битовите отпадъци на трите общини минават през инсталация за сепариране, където се отделят  рециклируемите суровини  -  пластмаса, найлон, хартия и метал. Получава се и РДФ гориво, което се изгаря в „Девня цимент“, а скоро ще започне и производство на компост. В резултат на предварителното третиране количеството на депонираните битови отпадъци на трите общини се намалява с 40%.

 

Архив