За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

02.06.2016

ГРАД БЯЛА С НОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води в град Бяла, Русенска област. Проектът е на стойност 40,8 млн.лв. и е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

„Бяла се присъединява към големия брой населени места в България, където изцяло е осигурено довеждането и пречистването на отпадъчните води. Това е мащабна инвестиция, но бе един от най-рисковите проекти“, каза министър Василева и посочи, че по ОП „Околна среда“ са били изградени общо 50 пречиствателни съоръжения в страната. Василева посочи още, че в област Русе по ОПОС са били осъществени 14 проекта и инвестиции за повече от 60 млн. лв. Преди реализацията на проекта канализационната мрежа на Бяла покриваше 70% от града, а поради липсата на ПСОВ отпадъчните води се изливаха директно в реките Беленска и Янтра. Днес пречиствателното съоръжение обслужва над 9000 жители. Отпадъчните води преминават през механично и биологично пречистване, осигурено е и обеззаразяването им в случай на епидемия. Изградени са 20,6 км нова канализационна мрежа, а реконструираната или подменена водоснабдителна мрежа е 16,9 км.

Архив