За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

09.06.2016

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД КМЕТОВЕ ОТ ЮЖНИЯ ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от Южния Централен район за планиране за възможностите на общините да кандидатстват за екологични проекти през 2016 г. по финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ). В района влизат областите Пловдив, Хасково, Пазарджик Смолян и Кърджали.

Срещата ще е на 10 юни от 11 ч. в сградата на Областната администрация в Хасково, зала „Марица“. На нея са поканени кметовете от всички общини в Южния централен район.

 

Архив