За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

14.06.2016

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА: ДОГОВОРЪТ С ОБЩИНА ВАРНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЩЕ БЪДЕ ПОДПИСАН ДО МЕСЕЦ

Договорът с община Варна за финансиране на рехабилитация и модернизация на пречиствателната станция на Златни пясъци се очаква да бъде подписан до месец, каза пред журналисти във Варна министърът на околната  среда и водите Ивелина Василев. Това е един от т. нар. фазирани проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ , който беше започнат в първия програмен период и ще бъде довършен със средства от новия.

Министър Василева допълни, че вече е приключила оценката на проекта. Очаква се да се окомплектова документацията от страна на общината.

На среща с кмета на Варна Иван Портних и с областния управител Стоян Пасев, министър Василева е обсъдила и въпроса със затварянето на Офицерския плаж. „Знаете, че това е проблем, който стои от години. Разбрах, че общината е предприела действия за разработване на проект, който да разреши въпроса със замърсяването от Шокъровия канал. Министерството е готово да  съдейства, включително и с осигуряване на финансиране“, каза министърът.

Шокъровият канал е предназначен за събиране на дъждовни води.  Общината и ВиК дружеството трябва да направят обследване дали в него няма нерегламентирани зауствания на битова канализация.

Министър Василева припомни, че чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) бяха осигурени средства за дълбоководно  заустване на отпадъчните води от ПСОВ-Златни пясъци. В началото на година бяха отпуснати и 746 хил. лв. на община Царево за изграждане на задържателен резервоар на пречиствателната станция в Лозенец. Инвестицията ще осигури чисто море през новия летен сезон.

През новия програмен период ще се финансират и проекти за изграждане на инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. До края на година ще поканим общините да кандидатстват и за подобряване качеството на атмосферния въздух, там, където има замърсяване с фини прахови части. Община Варна също може да участва с мерки за намаляване на запрашаването. 20 млн. лв. са предвидени за превенция на риска от наводнения. Акцентът ще е върху екосистемите решения. За свлачищата бюджетът ще е 56 млн. лв. Предстои да се определят свлачищните райони, които ще бъдат укрепени. Бенефициенти на средствата ще са общините и Агенция „Пътна инфраструктура“.

По отношение на минералните извори политиката на МОСВ е да се осигури възможност на местните власти да ползват максимално ресурсите си. МОСВ ще подкрепи законодателни инициативи, които ще позволят на община Варна да разработи минералните находища на територията си, каза министърът.

 

Архив