За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.07.2016

ПРОМЕНИ В ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ ГАРАНТИРАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИЯ ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ВРАЦА

Правителството направи допълнителни изменения в текста на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ като проект за одобрение от Европейската комисия. С промените проектът на Община Враца влиза в списъка на големи проекти във ВиК сектора, които ще се финансират по оперативната програма.

Поради забавяне в предния програмен период, проектът за интегрирания воден цикъл на Враца не приключи в срока за допустимост на разходите и се наложи разделянето му на две фази. За да получи финансиране от новата оперативна програма и да се изпълни втората фаза на стойност 86,240 млн. лв., е необходимо да бъде включен в списъка с големи проекти.

Одобрените от правителството промени предвиждат още преразпределение по години на средства от Европейския фонд за регионално развитие по бюджета на програмата при запазване на общия финансов ресурс. Част от първоначално определения ресурс, в размер от 25 млн. евро за 2016 г., се преразпределя за следващите три години с по 8,3 млн. евро. Така се гарантира физическото и финансово изпълнение на програмата.

 

Архив