За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

11.08.2016

ВИДИН ПОЛУЧИ 17,9 МЛН.ЛВ. ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Министерството на околната среда и водите предостави 17,9 млн.лв. на община Видин чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за изпълнение на втора фаза от водния цикъл на града. Договорът за  безвъзмездната финансова помощ беше подписан от министър Ивелина Василева и кмета Огнян Ценков.

„Заложените в проекта водопровод и канализация бяха изпълнени, но за жалост с пречиствателната станция това не се получи, само 30-40% са изградени“, каза министър Василева.

„Ако не бяхме успели да фазираме проекта и да отпуснем безвъзмездно 17,9 млн.лв.,  община Видин или трябваше да ги осигури от бюджета си, за да довърши строителството, или трябваше да върне вече изхарчените 50 млн.лв. в първата фаза. Поради финансовото състояние на общината това би било немислимо“, подчерта министърът.

Общата стойност на инвестицията за водния цикъл на Видин е 72,3 млн.лв. По първата фаза беше извършена рехабилитация и разширение на 26,5 км канализация и водопроводи.

Новото съоръжение ще обслужва 48 000 жители и ще осигури екологосъобразно пречистване на градските отпадъчни води. Ще се ограничи рискът от попадане на замърсители в подземните водоизточници. Ще се осигурят по-добри условия за туризъм и бизнес.

Предстои общината  да обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Договорът с досегашния изпълнител беше прекратен.

Министър Василева подчерта, че приоритет на правителството е грижата за Северозападна България. По ОПОС 2007-2013 в региона са изградени 11 пречиствателни станции за отпадъчни води и 4 Регионални системи за управление на отпадъците, с което инвестициите в екологична инфраструктура надхвърлят 600 млн.лв.

Архив