За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.09.2016

СЪСТОЯ СЕ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Комитетът за наблюдение(КН) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ одобри на седмото си заседание методологията и критериите за оценка на проектни предложения по процедурата - „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“.

Процедурата е с бюджет 65,5 млн. лв. и се планира да бъде обявена до края на годината. По нея ще могат да кандидатстват за финансиране общини, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще се използват за превенция на риска от възникване на свлачищни процеси чрез проектиране и изграждане на съответната защитна инфраструктура.

Комитетът обсъди методологията и критериите по още две процедури - „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т. ч. екосистемно базирани решения“ и „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“.

Общественият орган, в който участват представители на работодателски и неправителствени организации, синдикални и държавни структури, прие и изменение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. и Инвестиционна стратегия за използване на финансови инструменти в сектор "Отпадъци".

 

Архив