За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.10.2016

АСЕНОВГРАД ЩЕ СТРОИ ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА 106 МЛН.ЛВ.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Асеновград  Емил Караиванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 80 млн. лв. за изграждане на водния цикъл на града. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

„Този договор дава старт на най-големия проект, реализиран някога в Асеновград. Общата му стойност е 106 млн.лв. Отдавна се подготвя, но заради спирането на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ нямаше техническа възможност да бъде изпълнен в стария програмен период“, каза министър Ивелина Василева.

Тя отбеляза, че изграждането на 59-ата пречиствателна станция за отпадъчни води по Оперативна програма „Околна среда“ започва на голям празник – Димитровден, Деня на строителя, и се очаква да приключи след две години.  „Новото съоръжение ще обслужва близо 55 000 жители. Проектът включва изграждане и рехабилитация на 27 км водопровод и канализация. Това са мащабни инвестиции в здравето на хората“, посочи министърът.

С изграждането на водния цикъл на Асеновград ще се решат много проблеми. ВиК мрежата на града е силно амортизирана, а загубите на вода достигат 53%. Чести са и авариите по канализацията, което води до замърсяване на почвите и водите. С рехабилитацията на водоснабдителната и канализационната система ще се предоставят качествени услуги на населението и бизнеса.

Изпълнението на строителните дейности може да започне в най-кратки срокове, защото община Асеновград вече е провела обществените поръчки и е избрала изпълнители за осъществяване на предвидените дейности по проекта.

 

Архив