За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

02.11.2016

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА: ДАВАМЕ 169 МЛН. ЛВ. НА ОБЩИНИТЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

118 общини от 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците ще получат 169 млн. лв. от Оперативна програма “Околна среда" за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  на откриването на новото регионално депо на Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

„Този проект е свързан пряко с чистотата на района. Инвестицията е в здравето на хората. 12,8 млн. лв. бяха вложени в това 19-о поред депо, изградено с пари по Оперативна програма „Околна среда", посочи министър Василева.

Тя отбеляза, че обектът е бил на косъм да бъде обявен за нефункционален и благодари на кмета на Разлог и колегите от оперативната програма и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, че с общи усилия са спасили проекта. Той беше довършен с 3,6 млн. лв. от събраните в ПУДООС екотакси и глоби.

Премиерът Бойко Борисов поздрави жителите на четирите общини с новата придобивка. „Довчера хвърляхте боклука в деретата. Сега виждате как е направено. Старото депо ще го рекултивираме“, обеща министър-председателят.

РСУО-Разлог ще обслужва 54 381 жители. Изградена е клетка 1 с общ капацитет 50 601 тона, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, клетка за временно съхранение на земни маси и пречиствателно съоръжение.

В сегашния програмен период МОСВ работи за надграждане на зелените системи. Целта на новата процедура за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране е да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Крайният срок за подаване на проектни предложения от общините е 21 април 2017 г., а срокът за изпълнение на проектите е общо 35 месеца от сключването на договора, като инсталациите трябва да бъдат въведени в експлоатация до 30-ия месец. Очаква се проектите да допринесат за намаляване на депонираните битови отпадъци  с 12,27%  спрямо нивата от 2012 г. До момента по ОПОС са изградени 11 инсталации за компостиране, които са в рамките на новите регионални депа.

 

Архив