За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

03.11.2016

КОЗЛОДУЙ ЩЕ СТРОИ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ

Козлодуй ще участва в новата процедура на Оперативна програма „Околна среда“ за изграждане на инсталации за компостиране и предварително третиране заедно с общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Оряхово. Това стана ясно по време на посещението на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева в община Козлодуй. Процедурата е с бюджет 169 млн. лв., за който могат да кандидатстват 118 общини. Козлодуй иска да изгради инсталация за компостиране на зелени отпадъци.

Министър Василева посети два обекта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) –  рекултивираното старо депо на Козлодуй на стойност 1, 86 млн. лв. Възстановена е площ от 41  дка, които ще бъдат затревени и залесени със средства от ПУДООС до 2 юни 2018 г.

Министър Василева похвали  общината за добрата работата. „През последните две години сме затворили 56 стари сметища в страната и сме рекултивирали 41“, отбеляза тя. Министърът инспектира още един обект, финансиран от ПУДООС с 2 млн. лв. – колектор на ул. „Георги Димитров“. След изграждането му пътната настилка е напълно възстановена.  Обектът ще бъде въведен в експлоатация на 16 ноември т. г.

През 2014 г. беше успешно изпълнен и проектът за водния цикъл на града, в който бяха вложени 19, 4 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“. Извършена беше реконструкция на ПСОВ и бяха изградени 10 км канализация и 9, 03 км водопроводи.

 

 

Архив