За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

17.11.2016

МОДЕРНА СИСТЕМА ЩЕ СЛЕДИ ВОДИТЕ НА ИСКЪР В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Модерна система ще следи река Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие в реално време и ще предупреждава населението при опасност от наводнения.

Заповедта за предоставяне на безвъзмездната помощ за реализиране на пилотния проект беше подписана днес от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. Средствата в размер на 7 млн. лв. се предоставят по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Бенефициент е дирекция „Управление на водите“  в МОСВ.

В рамките на проекта ще се изградят пунктове и станции за мониторинг на нивото на реката, количеството на валежите и снеготопенето. Ще се получава и информация за големите язовири. Данните ще постъпват в център, където ще се обобщават и ще се предлагат решения.

Системата ще дава информация на институциите и населението не само за рисковете от наводнение, но и от засушаване. Целта е да се повиши готовността за реакция при настъпване на природни бедствия.

Поречието на р. Искър и притоците й са избрани за пилотния проект, тъй като там са концентрирани многобройно население и индустриални производства. Срокът за изпълнение на дейностите е 4 години.

 

Архив