За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

09.12.2016

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: ИЗПЪЛНИХМЕ ОПОС 2007-2013 НА 99,85%

„Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ се очаква да бъде изпълнена на 99,85%.  Гордея се с факта, че от програма в риск тя се превърна в една от най-успешните“. Това каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на 8-ото заседание на Комитета за наблюдение.

Василева припомни, че развитието на ОПОС 2007-2013 г. през годините беше драматично. Програмата започна с 1 година закъснение поради липсата на административен капацитет. През 2009 г. временно спря изпълнението на проектите в сектор „Води“. През 2010-2011 г. темповете се възстановиха,  а през 2012 г. беше договорен 86% от бюджета, но през 2013 г. плащанията бяха спрени. Нямаше никакви траншове от Европейската комисия и в продължение на 6 месеца не се плащаше нищо от бюджета на фирмите и общините. В същото време се изпълняваха над 80 големи инфраструктурни проекта.

Средствата бяха размразени през ноември 2014 г. в резултат на възстановеното доверие и диалог с Европейската комисия и предприетите мерки за подобряване на системите за управление и контрол, но трябваше да се навакса изгубеното време.

Благодарение на високата мобилизация и професионализъм на експертите от ГД ОПОС програмата приключва с изпълнението на 428 проекта за 3,34 млрд. лв. Извършените плащания са 106,8%. Очакваните сертифицирани плащания са 99,85%.

Според доклада към октомври 2016 г. са изградени 50 пречиствателни станции и 18 регионални системи за управление на отпадъците. Прокарана е близо 2600 км ВиК мрежа. Изпълнени са мерки за опазване на 365 вида и местообитания. Разработени и актуализирани са 64 плана за управление на защитени територии и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

През 2012 г. приоритетната ос „Води“  разшири обхвата си, като в нея се заделиха средства за подобряване качеството на атмосферния въздух, борба с наводненията и мониторинг и защита на водите. С  финансиране от програмата бяха осигурени 10 метровлака, 126 екологични автобуса, 20 трамвайни мотриси и 100 нови тролейбуса на обща стойност над 321 милиона лева, което подобри качеството на атмосферния въздух в за София, Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен. В първия програмен период бяха изпълнени и два проекта на стойност 195 млн. лв., които подпомагат дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) при природни бедствия и аварии. Със средствата бяха купени 201 пожарни коли, както и 2400 комплекта лични предпазни средства, необходими при гасене на горски пожари, модерно оборудване и техника за извършване на спасителни акции в наводнени територии, бърза евакуация на населението и изграждане на лагери за временно настаняване.

„Като четем окончателния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ се чувстваме като в трилър и се питаме дали действието ще има успешен край“, каза главният директор на ГД ОПОС Яна Георгиева.  Но постигнахме съществени резултати и най-важното е, че програмата изпълни ролята си да бъде инструмент за реализиране на политиките на МОСВ“, посочи тя.

 

 

Архив