За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.12.2016

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ДАДЕ СТАРТ НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ДОБРИЧ

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Добрич Йордан Йорданов подписаха договор за изграждане на водния цикъл на града. На церемонията по подписването присъства министър-председателят Бойко Борисов. Проектът е на стойност 114 901 132 лв., от които 86 227 183 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

„Това е най-мащабният проект, реализиран от община Добрич. Той беше представен пред Европейската комисия през 2012 г. С общината успяхме да мобилизираме всички усилия и да убедим Комисията този да бъде един от първите ранни проекти по новия програмен период“, каза на церемонията министър Василева.

Проектът включва три важни компонента, сред които и водоснабдяването на града. Загубите на вода в Добрич достигат близо 83 процента. Голяма част от водоснабдителната мрежа в града е изградена от азбестови тръби, положени в периода 1950-1970 г., което води до често спиране на водата, аварии и проблеми както за гражданите, така и за ВиК оператора.

Чрез реализацията на този проект целият град ще бъде обхванат и ще намалеят загубите на вода. Ще бъде рехабилитирана и част от канализационната мрежа, включваща главните колектори, отвеждащи до пречиствателната станция отпадъчните води. Съоръжението изцяло ще бъде разширено и модернизирано, което ще осигури и биологично пречистване с отстраняване на азот и фосфор. „С това ще изпълним ангажимента си да не допускаме замърсяване и водите, които се заустват в р. Добричка да отговарят на всички норми и стандарти“, допълни министър Василева. Тя обобщи ползите от проекта, свързани със здравето на хората, създаването на предпоставки за благоустрояването на Добрич, привличането на инвестиции и създаването на нови работни места.

Министър Василева припомни, че със средства по Оперативна програма „Околна среда“ са изградени 51 съоръжения за отпадъчни води и за обработка на отпадъците, които обслужват близо 4 млн. жители у нас. „Това е знак за приоритета ни в опазването на околната среда, за създаването на здравословни условия на живот в страната.

В ход са модернизацията и изграждането на още 10 пречиствателни станции. Досега в България не е имало такова мащабно капиталовложение в екологична инфраструктура. Това е инвестиция в бъдещето на децата ни“, каза в заключение Ивелина Василева.

„За нас това е отговорна, изключително важна за града задача. В следващите 24 до 30 месеца ще вървим в кал и вода, но след завършването на водния цикъл ефектът ще бъде усетен във всеки дом“, каза кметът на Добрич Йордан Йорданов.

Премиерът Бойко Борисов изказа благодарност към Европейската комисия, към Министерството на околната среда и водите и на министър Василева, на всички партньори на национално и местно ниво, допринесли за старта на проекта.

Архив