За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.12.2016

29 СВЛАЧИЩА ЩЕ БЪДАТ УКРЕПЕНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“

29 свлачища ще бъдат укрепени със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В други 26 ще бъдат изпълнени дейности във връзка с осигуряване на мониторинг на геодинамичните процеси и изготвяне на прогнози за развитието им.

Това ще стане със средства по новооткритата процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ с бюджет 65 млн. лв.

63 млн. лв. ще бъдат инвестирани в проектиране и изпълнение на геозащитни строежи и мероприятия, а 2, 5 млн. лв. за изпълнение на превантивни дейности.

Предмет на финансиране ще бъдат активни свлачища, регистрирани към 15 октомври 2015 г. Общият им брой е 2064. След приоритизация на обектите въз основа на утвърдена методика в България са идентифицирани 29 свлачища, за които са нужни неотложни геозащитни мерки, тъй като поставят в риск урбанизирани територии, транспортна, социална и техническа инфраструктура. Със средствата ще се извърши планиране, проектиране и изграждане на пилотни конструкции, подпори, насипи, бетонни и стоманобетонни стени, пилоти, отводнителни и други защитни съоръжения.

Допустими кандидати за изпълнение на геозащитни мерки и дейности са 9 общини за обекти на техни територии – Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен и община Червен бряг и Агенция „Пътна инфраструктура“ – за обекти по републиканската пътна мрежа. За превантивни дейности, бенефициент е Министерството на регионалното развитие и благоустройство, като отговорна институция за наблюдение на свлачищните процеси.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 28 юни 2018 г.

Архив