За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

10.01.2017

ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕ И МОСВ ПОДПИСАХА ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 52,4 МЛН. ЛВ.

52, 4 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“  ще постъпят във Фонда на фондовете и ще се използват за предоставяне на банкови гаранции по проекти в сектор „Отпадъци“. Това предвижда финансовото споразумение, което беше подписано от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и изпълнителните директори на ФМФИБ Валери Белчев и Илия Караниколов.

„Споразумението е много важно за сектор „Отпадъци“, за да постигнем националните политики. Предстои привличане на частен капитал. Надяваме се тези 52, 4 млн.лв. да бъдат умножени по пет“, каза министър Василева.

Илия Караниколов съобщи, че до три месеца ще стартират пазарните консултации на параметрите на финансовия инструмент. След успешна тръжна процедура за избор на финансови посредници, се очаква до края на годината да бъдат подписани и първите договори с крайните получатели.

Със средствата ще се гарантират кредити на бенефициенти за изграждане на центрове за повторна употреба и купуване на техника и съоръжения за тях, както и за други пазарно устойчиви проекти. Бенефициенти могат да бъдат общини, частни фирми, държавни предприятия и сдружения с нестопанска цел.

Прилагането на финансови инструменти,  чрез които се осигуряват допълнителни средства за бенефициентите, е един от новите моменти в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“  и цели да компенсира недостига на публични финансови ресурси за инвестиции.

Основен резултат от прилагането на финансовия инструмент се очаква да бъде намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за повторна употреба и улесняване на достъпа на населението до центровете за повторна употреба.

Планира се на ниво ФМФИБ или на ниво финансови посредници да се постигне ефектът на лоста и да се привлече частен капитал. Очаква се чрез този ефект да  се постигне съотношение на средствата от програмата към привлечения капитал приблизително 1:5. Това означава, че на разположение на крайните получатели  ще има над 250 млн. лв.

През 2018 г. се предвижда да бъде подписано и второ финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България. По силата му във Фонда ще постъпят 10% от бюджета на приоритетна ос „Води“. С този ресурс ще бъдат подпомогнати инвестициите във ВиК сектора. Това може да бъде под формата на облекчени кредити или чрез други инструменти.

 

Архив