За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

19.01.2017

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ДАДЕ СТАРТ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЛЕВЕН-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Министърът на околната и водите Ивелина Василева и премиерът Бойко Борисов дадоха старт на проекта за водния цикъл на Плевен – Долна Митрополия. Договорът е на стойност 117 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

„Това е най-мащабният проект по новата програма, безвъзмездната финансова помощ по него е 88 млн. лв. Това е и първият проект, чрез който се обединят усилията на две общини“, каза министър Василева.

Ядрото му е разширението и модернизацията на ПСОВ-Плевен, която е изградена през 80-те на миналия век и никога не е била рехабилитирана. Инвестицията в съоръжението е в размер на 33,6 млн. лв. Получените утайки ще се стабилизират анаеробно и ще се произвежда биогаз, с който чрез когенерация ще се захранват енергийните нужди.

Към ПСОВ-Плевен ще бъдат свързани още четири населени места – Ясен, Буковлък, Долна Митрополия и Тръстеник.

До момента по ОПОС е изградена мащабна екологична инфраструктура - 51 пречиствателни станции и 2600 км ВиК мрежа, което е предпоставка за по-доброто развитие на населените места, бизнеса и привличането на инвестиции.

„Само си представете преди тези 51 пречиствателни станции какво е изтичало в реките, в морето, в подпочвените води“, заключи премиерът Бойко Борисов.

Доволен от новата инвестиция е и кметът на Плевен – Георг Спартански.

„Щастливи сме, че даваме старт на строителството. Но истински щастливи ще сме след три години, когато ще верифицираме разходите“, заяви градоначалникът.

Физическото изпълнение на дейностите е 30 месеца, на целия проект – 36 месеца. Важна част от инвестицията е изграждането на водния цикъл на четири населени места - Ясен, Буковлък, Долна Митрополия и Тръстеник, които са разположени по поречието на р.Вит и в нейния водосбор. В момента населението им ползва септични ями, което крие рискове от тяхното преливане и замърсяване на околната среда. Авариите във водопроводната мрежа са чести, големи са и загубите на вода.

С реализацията на проекта ще бъде изградена канализацията на селищата, а подмяната на старите водопроводни тръби ще се отрази на качеството на питейната вода. Ще бъдат изградени 76 км водопровод, 85 км битов канал и 2,3 км дъждовен.

12 686 жители ще се ползват от подобрено водоснабдяване, 111 300 жители ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчни води.

 

Архив