За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

28.04.2017

ШЕСТ ФИРМИ И КОНСОРЦИУМИ ИСКАТ ДА СТРОЯТ ПСОВ - ВИДИН

Шест фирми кандидатстват за изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води на Видин. На 26 април в сградата на общината бяха отворени офертите на „Главболгарстрой“ АД, „Хидрострой“ АД, „Обединение ГВВ Видин“, Обединение „Гео Видин 2017“, „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД и ИСА 2000 ЕООД.

Изграждането на ПСОВ Видин започна в края на 2013 г., като част от проекта за водния цикъл на града, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ с 72,3 млн. лв. В рамките на първия програмен период обаче беше извършена само рехабилитация и разширение на 26,5 км канализация и водопроводи. Пречиствателната станция беше изградена на 20,3%.

Проектът беше спасен чрез финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 17,9  млн. лв. Договорът за доизграждане на ПСОВ беше подписан на 11 август 2016 г. от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета на Видин Огнян Ценков. Според индикативния график, представен от общината, срокът за завършване на ПСОВ - Видин е 22 месеца.
Пречиствателната станция включва съоръжения за механично пречистване, пълно биологично пречистване, както и за биологично и химично отстраняване на фосфор. Утайките ще бъдат анаеробно стабилизирани в метантанк и ще се обезводняват механично с филтър преси. Процесите ще се управляват автоматично.
По проекта е в ход и обществена поръчка за упражняване на строителен надзор и консултантски услуги.

Прогнозната стойност е 495 000 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти за участие - 29 май 2017 г.

Архив