За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

07.06.2017

ШУМЕН ПОЛУЧИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кметът на Шумен Боян Тодоров подписаха договор за разработване на програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“ и е на стойност 97 456 лв.

„Парите по Оперативна програма „Околна среда“ са конкурентни. Това означава, че който се справи с разработването на добра програма за подобряване качеството на въздуха, ще получи финансиране и за следващата стъпка – изпълнението на конкретни мерки“, подчерта министър Нено Димов и пожела успех на общината.

Зам.-кметът Боян Тодоров заяви, че има достатъчно предварителна подготовка и изрази увереност, че общината ще се справи добре с проекта.

В община Шумен е регистрирано превишаване на нивата на ФПЧ10. Общината трябва да набележи конкретни мерки за намаляване на замърсяването и постигане на утвърдените норми. Изпълнението на мерките ще доведе до създаване на по-здравословни условия за живот на около 100 000 души. Праховите частици са един от трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Лошото качество на въздуха уврежда и екосистемите.

До момента по процедурата "Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух" с бюджет 3 млн. лв. са подадени проектни предложения от 14 общини. На 15 май 2017 г. бяха подписани първите три договора - с Пловдив, Асеновград и Враца на обща стойност 355 хил. лв., а на 31 май бяха подписани договори с Димитровград, Гълъбово, Монтана и Несебър на стойност 644 008 лв.

Архив