За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.06.2017

ОПОС 2014-2020 Г. Е ОСНОВЕН ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ е основният финансов инструмент  за ефективното използване на ограничените природни ресурси и опазването на околната среда, които са в основата на устойчивото развитие. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на ХІІ-ата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции България 2017“.

Програмата е разработена в съответствие със стратегията „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, подчерта зам.-министърът.

Инвестициите в сектор „Води“, където е съсредоточен 70% от ресурса на програмата, са насочени към по-добро пречистване на отпадъчни води и осигуряване на качествена питейна вода за населението по иновативен и разходоефективен начин. Прилагането на принципите на ресурсна ефективност и кръгова икономика е заложено и в приоритетна ос „Отпадъци” с наличен финансов ресурс от над 562 млн. лв., каза Николова.

Друга важна задача на МОСВ е прилагането на последователна политика по предотвратяване на наводненията и ограничаване на вредните въздействия, с цел опазване на живота и здравето на хората, стопанската дейност и стратегическата инфраструктура.

В експозето си зам.-министър Николова посочи, че в приетите стратегически Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) са предвидени конкретни мерки за превенция и защита от наводнения, за повишаване на общественото съзнание и създаването на механизъм за координация при възникване на риск от наводнения.

По приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на „ОПОС 2014-2020“ е предвиден финансов ресурс в размер на 153 млн. лв. за реализиране на приоритетни инвестиции, уточни зам.-министърът.

Архив