За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

13.07.2017

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ПОЕМА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Цонка Дрянкова е новият главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Тя е инженер-химик с две магистърски степени по опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Кадър е на Министерството на околната среда и водите от 2003 г. В периода 2003-2007 г. работи като експерт по управление на риска от аварии с опасни химични вещества, но познава добре и „химията“ на европейското финансиране. Зад гърба си има множество обучения и специализации в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 2008 до 2013 г. е представител на МОСВ в Постоянното представителство на България към ЕС с портфолио „Околна среда“. Има опит в представянето на позициите на МОСВ пред институциите на ЕС и воденето на преговори по различни директиви и регламенти с цел защита на националните интереси. Участвала е в заседанията на органите на Съвета на ЕС по околна среда. И сега продължава да  поддържа постоянен контакт с европейските институции.

От 2014 г. се занимава с програмиране и управление на еврофондовете. До януари 2017 г. е началник отдел „Програмиране и планиране“ в  ГД ОПОС, след това е назначена за заместник-главен директор на програмата, а от 3 юли 2017 г. - за главен директор и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 

Архив