За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

15.08.2017

РЪКОВОДСТВО ЩЕ ПОДПОМАГА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПОС 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ публикува „Ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г.“.

Целта е да се улеснят бенефициентите чрез предоставяне на точна информация за техните права и ангажименти като получатели на безвъзмездна финансова помощ, което ще осигури добро техническо и финансово изпълнение на договорите.

Неразделна част от настоящото ръководство са следните приложения:  Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020, Таблица с отчетни документи и приложенията към нея и Таблица за действителните нетни приходи, когато не е възможно да се определят предварително.

Ръководството е публикувано в секция „Документи ОПОС 2014-2020 г.“ и може да бъде видяно тук.

Архив