За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

26.09.2017

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОП ОКОЛНА СРЕДА ПРОВЕДЕ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС) проведе на 25-26.09.2017 г. двудневен семинар по обмяна на добри практики при подхода в определянето и налагането на финансови корекции на бенефициенти по ОПОС 2014-2020.

По време на трите последователни обучителни сесии с еднаква тематика бяха обсъдени основните видове нарушения при планирането и провеждането на обществени поръчки. Представени бяха най-честите констатирани от Управляващия орган нарушения при възлагането на дейности.

На семинара присъстваха  60 представители на общините-бенефициенти по вече сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Сред тях са общините Айтос, Варна, Добрич, Приморско, Шумен, Асеновград, Гълъбово, Димитровград, Елхово, Пловдив, Столична община, Благоевград, Враца, Монтана и Перник.

В хода на обсъждането експерти от отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ представиха контролния лист, който представлява инструментът за осъществяване на контрола за законосъобразност на провеждането на процедурите. Обучителният форум завърши с дискусия, в която участниците обсъдиха различни казуси от практиката по провеждане и възлагане на обществени поръчки.

Архив