За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

16.01.2018

МИНИСТЪР ДИМОВ: НАД 65 000 ДУШИ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЕНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В АСЕНОВГРАД

“Над 65 хил. души ще бъдат включени към подобреното пречистване на отпадъчните води и допълнително 5500 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. Загубите на вода се очаква да бъдат намалени с над 7%.”. Това каза днес министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на посещението си в Асеновград. Той проследи на терен напредъка в изпълнението на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на града.

“Проектът ще подобри живота на гражданите в Асеновград и може да служи за модел за бъдещите проекти, които предстои да се изпълняват по Оперативна програма “Околна среда. Това е пример за добро сътрудничество между местната власт, изпълнителите, Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда” и Министерство на околната среда и водите. Вярвам, че това добро сътрудничество ще доведе до бързото и успешно приключване на този важен проект.”, допълни министър Димов.

Общият размер на инвестицията за „Проект за рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Асеновград” е за над 106 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена по Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020“ (ОПОС) е в размер на 80 млн. лв. Към момента дейностите по изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на Асеновград са изпълнени на 90%, а на водопроводната мрежа изпълнението е над 70%. Строителството на пречиствателната станция за отпадъчни води е изпълнено на 80%, както довеждащият водопровод е напълно изграден.

“След приключване на всички дейности, пречиствателната станция за отпадъчни води на Асеновград ще е една от най-големите в България. Разположена е на 50 декара площ. Инвестицията на общината е над 26 млн. лв. Над 80% от строителството на станцията е приключено. Цялата апаратура е доставена и предстои нейното поетапно монтиране.”, каза кметът д-р Емил Караиванов. “Надявам се в следващите 4 месеца да стартираме реалното пречистване на водите, които се довеждат до ПСОВ благодарение на изградената по проекта канализационна инфраструктура.”, допълни той. “Надявам се да финализираме реалното строителство по проекта и да открием ПСОВ преди празниците на Асеновград.”, каза кметът и благодари за методичната подкрепа на екипа на министерството и Управляващия орган на ОПОС.

По време на срещата в сградата на община Асеновград министър Димов и д-р Емил Караиванов обсъдиха и приоритетната тема за подобряване качеството на атмосферния въздух. През май община Асеновград получи средства от ОПОС 2014-2020 г. за актуализация на общинската програма за намаляване на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух.

Архив