За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

21.03.2018

МИНИСТЪР ДИМОВ ПОДПИСА ДОГОВОРИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ЛУКОВИТ И ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИ НА ВЕЛИНГРАД

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за укрепване на активно свлачище в Луковит. Проектът предвижда възстановяване и опазване на инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска от свлачищни процеси в района на ул. „Синчец“ в града.

„Съществуващото асфалтово покритие в участъка на свлачището е напукано, силно деформирано, с частични пропадания, което е опасно както за транспортни средства, така и за пешеходци. С изпълнението на проекта ще бъде предотвратен рискът от свлачища за близо 3000 жители“, каза министър Димов.

Свлачището в Луковит периодично се активизира и е сред неотложните обекти в страната. Включено е в списъка на приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата и Методиката за приоритизация на свлачищата в България. С изпълнението на геозащитните мерки се цели опазване на здравето както на населението в района, така и на хората, работещи на регионалното депо за битови отпадъци (обслужващо общините Луковит, Ябланица, Роман, Тетевен и Червен бряг). Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от ОПОС 2014-2020 г., е близо 650 000 лв.

Министър Димов днес подписа и договор за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за общините Велинград и Ракитово. Двете съоръжения ще обслужват близо 50 000 жители.

Компостиращата инсталация е с капацитет 4000 тона годишно. Ще бъде осигурено необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на зелените и/или биоразградими битови отпадъци. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с  капацитет 15 000 тона годишно, генерирани от териториите на двете общини. Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,15 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Архив