За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.06.2018

АСЕНОВГРАД И СВИЛЕНГРАД ЩЕ ИЗГРАЖДАТ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово и договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в община Свиленград.

Целта на договора за изграждане на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в общините Асеновград, Първомай, Куклен, Лъки и Садово е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Компостиращата инсталация е с капацитет 12 000 тона годишно, а съоръжението за предварително третиране с капацитет до 22 500 тона годишно. Инсталациите ще обслужват 104 000 жители. Общият размер на инвестицията е близо 13,2 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 9,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

Подписаният договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на община Свиленград е за съоръжение с капацитет 3000 тона годишно и ще обслужва 22 500 жители. Проектът е на стойност близо 3,6 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 осигурява близо 2,7 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.

Изпълнението на двата проекта гарантира предоставянето на нов тип услуга за управление на отпадъците и подобряване качеството на околната среда за жителите в общините чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии.

С подписването на двата договора броят на проектите по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 става 22, а общата отпусната безвъзмездната помощ е 200,7 млн. лв.

Архив