За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

04.10.2018

МИНИСТЪР ДИМОВ: ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР ЩЕ ПОДОБРЯТ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

Оперативното споразумение за изпълнение на Финансов инструмент за развитие на водния сектор ще спомогне за повишаване на качеството на живот на българските граждани и ще допринесе за подобряване състоянието на околната среда. Това каза днес   министърът на околната среда и водите Нено Димов на церемонията по подписването на споразумението между Фонда на фондовете (ФнФ) и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Инструментът е реализиран със средства по ОП „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора в България, като Фонда на фондовете предоставя публични средства от 115 млн. евро и мобилизира съфинансиране в минимум същия размер от страна на ЕБВР. “Предпоставка за успешното внедряване на инструмента е и сериозният опит на избрания от ФнФ  финансов посредник - Европейската банка в проектното структуриране и финансиране в сектора”, каза изпълнителният директор на Фонда Светослава Георгиева.

Подкрепата ще под формата на дългосрочни заеми на ВиК операторите, както и гаранции за търговски банки, предоставящи кредити за тези цели, допълни министър Димов.  Максималният срок на заемите е 15 години, с до 3 години гратисен период. “Това е достатъчно време за ВиК дружествата да могат да реализират и върнат взетите заеми. Очаквам успешен резултат до следващите 5 години”, каза министърът.

“Това споразумение показва, че финансовите инструменти имат силата да увеличат многократно ползите от инвестициите в Кохезионната политика. Благодарение на това споразумение 220 000 български граждани ще имат достъп до по-добро водоснабдяване и 1,5 милиона жители ще се ползват от подобрено пречистване на отпадъчните води", коментира еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу.

Подкрепата е изключително навременна, в контекста на обявената през юли процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на 14-те консолидирани оператори. Финансовият инструмент (ФИ) има за цел да допълни безвъзмездното финансиране от ОПОС като подпомогне ВиК операторите да осигурят изискваното собствено финансово участие.

Възможността за използване на финансови инструменти ще допринесе за максимално ефективното изпълнение на целите по процедурата - чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура, да се повиши ефективността на ползване на водите и да се намалят загубите на вода във водопреносните мрежи. С изпълнението на финансираните проекти ще се подпомогне постигането на съответствие със законодателството на Европейския съюз в сектор “Води“.

Архив