За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

20.11.2018

ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА: ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ СА ОБЯВЕНИ 35 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАД 3,44 МЛРД. ЛЕВА

„Обявили сме над 99% от ресурса на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Стартирани са 35 процедури. От началото на програмния период на бенефициентите са изплатени 403 млн. лв. или 11,7% от бюджета на ОПОС.“.  Това съобщи Валерия Калчевa, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ по време на Осмата национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“. Форумът се организира от Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация по водите (БАВ).

„Само през 2018 г. изплатените средства на бенефициенти възлизат на 219 млн. лв., което е два пъти повече от изплатените средства през 2017 г. По Приоритетна ос „Води“ в процес на изпълнение са 13 проекта“, съобщи Валерия Калчева. Тя припомни, че предвид спецификата на ВиК проектите, периодът от момента на проектната идея до финалната реализация е около 5 години. представи и изпълнените инфраструктурни проекти към момента: новоизградените пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) на Раднево и Банско, реконструираните ПСОВ на Враца и Шумен; ВиК мрежата на Долна Митрополия. Реконструирана и въведена в експлоатация е пречиствателната станция за отпадъчни води на Тервел.

Към момента по Приоритетна ос „Отпадъци“ в процес на изпълнение са 26 проекта на обща стойност на безвъзмездната помощ 216 млн. лв. 16 са проектите в оценка, на стойност 334 млн. лв. тук се включва и големият проект на Столична община за изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF гориво, на стойност 179 млн. лв.

По Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ в изпълнение са 4 проекта за превенция и противодействие на свлачищните процеси на стойност 6,9 млн. лв., вкл. проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Седем са проектите в процес на оценка за превенция и противодействие на свлачищните процеси на стойност 54,2 млн. лв.

„Следващата година ще е ключова за Оперативна програма „Околна среда“ по отношение на сектори ВиК и за строителния бранш като цяло. Фокусът ще бъде върху оценката на регионалните ВиК проекти, които предстои да получим в рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“, каза Валерия Калчева. Тя допълни, че предстои обявяване на процедура за изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община.

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова отбеляза, че проектите за ВиК инфраструктурата са най-тежки и скъпи, и са огромно предизвикателство както за изпълнителите, така и за администрацията. „Над 500 млн. лв са направените инвестиции през последните 10 години в сектора. През настоящия програмен период разчитаме основно на Оперативна програма „Околна среда“. На финала сме на разработването на Регионалното прединвестиционно проучване, което е необходимо, за да кандидатстваме за максималния размер на средства по „ОПОС 2014 – 2020″, който е 400 млн. лв.“, каза Йорданка Фандъкова.

Архив