За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Новини

29.11.2018

КАРЛОВО, ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ЩЕ ИЗГРАЖДАТ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТПАДЪЦИ ПО ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. Целта на проекта е да се подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 6500 тона годишно и ще обслужва близо 50 000 жители на територията на общината. Общият размер на инвестицията е над 4,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 3,5 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Министър Димов подписа и с кметовете на Вълчедръм и Якимово Иван Барзин и Георги Георгиев договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. Съоръжението е с капацитет 2257 тона годишно и ще обслужва 12 500 жители.

Проектът е на стойност 3,3 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 г. осигурява над 2,4 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Успешното изпълнение на проектите ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. С днешните подписвания договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 28,  на обща стойност на безвъзмездната помощ 222 млн. лв.

Архив