За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

03.05.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ИНСПЕКТИРА СТРОИТЕЛСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО В БОТЕВГРАД

Министър Нона Караджова ще инспектира строителните дейности по изграждането на регионалната система за управление на отпадъците край Ботевград.
Събитието е на 4 май 2012 г., петък, от 11:00 часа.

По време на инспекцията ще бъде представен напредъкът на проекта и етапите на строителството. Регионалното депо за неопасни отпадъци ще обслужва 56 000 души при въвеждане на новата инфраструктура в експлоатация през 2013 г. и близо 59 000 души – към 2039 г. Към него ще бъде изграден Регионалнен център за рециклиране, включващ инсталация за компостиране, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, посетителски център и инсталация за сепариране. С осъществяването на този проект се цели да се увеличи делът на разделно събраните и рециклирани битови отпадъци. Съоръжението е на стойност 14,4 млн. лева. То ще обслужва общините Ботевград, Правец и Етрополе.

Регионалното депо за битови отпадъци на регион Ботевград е първото финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. В изпълнение са 5 проекта на регионите Ботевград, Бургас, Видин, Перник и Столична община на обща стойност близо 350 милиона лева. Общо 14 проекта са в оценка, а 4 от общините са на етап разработване на проектни предложения.


Уважаеми колеги,

За журналистите, желаещи да присъстват на инспекцията, е организиран транспорт. Тръгването ще бъде на 4 май 2012 г., петък, в 9:00 ч., от сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” № 22. За повече информация тел. 02/ 940 6528.

Архив