За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

05.12.2011

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 6 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

Единадесетото, последно за тази година заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда.”, ще се проведе на 6 декември 2011 г., вторник, от 10:00 ч. в Хотел РИУ Правец Ризорт. По време на заседанието ще се представи извършената през тази година работа по програмата и ще се обсъдят промени в Механизма за управление на отпадъците.

За журналистите, желаещи да присъстват на официалното откриване на Комитета, има организиран транспорт. Тръгва се на 6 декември 2011 г., в 8:00 ч., от сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” № 22.

По-късно, в 14:00 ч. е организирано посещение на депото за твърди битови отпадъци край Ботевград, където членовете на Комитета и журналисти ще могат да видят изграждащото се в момента съоръжение, първото финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в сектор отпадъци.

Комитетът за наблюдение се предхожда от семинар, на който представители на генерални дирекции „Околна среда”, „Регионално развитие” и „Климат” в Европейската комисия ще представят новите аспекти в кохезионната политика и основните насоки за развитие на европейското екологичното законодателство в сферата на изменението на климата. Семинарът се провежда днес, 5 декември 2011 г., понеделник, от 14:30 ч. до 16:30 ч. и резултатите от него ще бъдат представени по време на официалното откриване на Комитета за наблюдение утре.

Архив