За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

15.05.2012

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА ГР. ПРОВАДИЯ

Заместник–министър Ивелина Василева ще направи първа копка на разширението на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Провадия. Проектът включва реконструкция и модернизация на съществуващата пречиствателна станция и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Стойността му е 18,7 млн. лв.


Общата цел на проекта е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр.Провадия. Реконструираната и модернизирана ПСОВ, чрез изграждането на новото механично и биологично пречистване на отпадъчните води, ще решава екологични проблеми, свързани с опазване чистотата на Черно море.

В сега съществуващата ПСОВ на гр. Провадия, освен битовите, се пречистват и отпадните води на повечето предприятия в града. Техните локални пречиствателни съоръжения в повечето случаи не работят ефективно. Липсата на биологично стъпало на пречистване е причина за нисък пречиствателен ефект на станцията. Това води до вливане на непречистени води, което се отразява върху качеството на водите на река Провадийска, която се влива във Варненско-Белославски езерен комплекс.

 

В рамките на визитата си в тази област, Заместник-министър Ивелина Василева ще посети и гр. Вълчи дол, където ще открие новоизградена канализация в един от кварталите на града. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 9,7 млн. лв.

Архив