За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

30.05.2012

ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПОС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СТАРА ЗАГОРА

Дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда" ще се проведе на 1 юни 2012 г., от 10:00 ч. в Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани.


Приветствие към членовете на комитета ще поднесат кметът на община Стара Загора г-н Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите г-жа Нона Караджова. Форумът ще се ръководи от заместник-министъра на околната среда и водите и председател на Комитета г-жа Ивелина Василева. Участие ще вземат още представителите на Европейската комисия Реналдо Мандметс, Джордж Спироу и Ирина Вангеле.


Членовете на комитета ще разгледат Годишния доклад за напредъка по ОПОС през 2011 г. Той беше публикуван на страницата на оперативната програма, с цел максимално широкото му представяне и събиране на мнението от всички заинтересовани лица, преди одобрението му от комитета за наблюдение. В дневния ред е включено за одобрение допълнение към оперативната програма за определяне на ПУДООС като конкретен бенефициент по ОПОС. Ще бъде представен физическият напредък, както и финансовите прогнози за наддоговаряне на средствата на програмата.


По време на заседанието ще бъдат представени два проекта, финансирани по програмата, а след заседанието членовете ще посетят и спасителния център в Стара Загора, за да се запознаят на място с дейността на организацията и опита й в управление на проект по програмата.

В рамките на заседанието на Комитета за наблюдение ще бъде подписан и договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран воден цикъл на община Стара Загора, на стойност 39 млн. лв.

Архив