За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

15.06.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. БУРГАС

Минисътърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Бургас Димитър Николов ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас. Стойността на проекта е близо 30 млн. лв.и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013». Подписването ще се състои на 15 юни 2012 г., от 13,00 часа, в сградата на Общината в Бургас.

По проекта предстои строителство на нова ПСОВ с капацитет 1 559 м3/дн, която ще обслужва кварталите Ветрен и Банево и вилна зона „Минерални бани”. Ще бъде изградена общо около 46 км. битово-фекална канализация и 9 км. дъждовна канализация. С новоизградените съорежения ще се намалят загубите на питейна вода и ще се повиши делът на населението включено към канализационната система на общината.

Община Бургас е сред общините с най-голям брой проекти - 8 на брой, финансирани по Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013» .

В сектор „Води” в Югоизточен район се изпълняват 17% от всички проекти по ОПОС на обща стойност над 355 млн. лв.

Архив