За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

28.06.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на градската пречиствателна станция за отпадъчни води и изграждане на канализация и водопровод по бул. „Пейо Яворов”. Стойността на проекта е над 7 млн. лв.и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013».

С реконструкция на ПСОВ – Благоевград ще бъдат решени част от сериозните проблеми  на града. При изпълнението на проекта предстои изграждане на съоръжения за третично пречистване с цел отстраняване на азота и фосфора в нормативно определените граници. Ще бъдат изградени и подходящи съвременни съоръжения за стабилизиране на утайките, които се получават в процеса на пречистване, за да бъде избегнато неконтролируемото отделяне на миризми. С новоизградените около 6 км. водопроводни и канализационни съоръжения ще се намалят загубите на питейна вода и ще се повиши делът на населението включено към канализационната система на общината.

От пускането на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Ботевград през 2009 г. станцията няма третично пречистване. Поради тази причина изграждането на съоръжения за елиминирането  на азота и фосфора е приоритетно.

 

В Югозападен район договорените средства в сектор "Води" са в размер на 454 млн. лв., което е 20,6 % от общата сума на договорените средства в сектора, които са в размер на 2,2 млрд. лв. Изплатените средства в сектор "Води" са в размер на 62 млн. лв., което е 27 % от общата сума на изплатените средства в сектора, които са в размер на 349 млн. лв.

Архив