За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

12.07.2012

МИНИСТРИТЕ НОНА КАРАДЖОВА И ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЩЕ НАПРАВЯТ ПЪРВА КОПКА НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и кметът на града Таня Христова ще участват в церемония по първа копка на проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 117,4 млн. лв.

От 15:30 часа, в зала „Възраждане” министър Нона Караджова заедно с кметовете на Габрово и Трявна ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово. Проектът, на стойност 24,9 млн. лева, се финансира по  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и ще обслужва 70 965 души. Предстои строителство на площадка за открито компостиране, площадка за сепариране на отпадъци, инсталация на модулна пречиствателна станция, реконструкция на клетката за депониране и съответната инфраструктура, както и инсталация за изгаряне на депониен газ.

Проектът за водния цикъл на гр. Габрово е един от трите „големи проекта” в изпълнение по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. В резултат на реализацията му ще бъдат реконструирани пречиствателните станции за питейни и за отпадъчни води. Предвижда се рехабилитация на 75,8 км. водопровод. Около 18,5 км. ще е изградената нова канализация, а 21,6 км. съществуваща канализация ще бъде реконструирана. Ще бъде построен един напорен резервоар и една нова помпена станция, а други четири ще бъдат ремонтирани.

Архив