За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

25.07.2012

ПО ИНИЦИАТИВА НА МОСВ СА РАЗРАБОТЕНИ НАСОКИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ ПРОГРАМИРАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

По инициатива на МОСВ са разработени Насоки за интегриране на политиката за околна среда при програмирането за периода 2014 – 2020 г. Документът предлага приоритетни мерки, които да се финансират от оперативните програми през новия програмен период с цел политиката по околна среда да бъде интегрирана в стопанските отрасли още в процеса на програмирането - това обяви министър Нона Караджова на второто заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура на тема “Национални приоритети в селскостопанската политика на Република България до 2020 година”.

Насоките са инструмент, чрез който се указва начина на интегриране на политиките по околна среда. Документът е в процес на съгласуване с други заинтересовани ведомства, след което ще бъде подложен на обществено обсъждане, преди да бъде внесен за одобрение от Министерски съвет.

„Интегрирането на политиката по околна среда в стопанските отрасли, включително и в селското стопанство е в основата на устойчивото развитие, в това никой не се съмнява. Сама за себе си политика по околна среда и изменение на климата не може да има, тя се реализира чрез приемането от различните отрасли на икономиката на екологичен модел на развитие, и съответно на потребление” – коментира министър Караджова пред участниците в съвета - представители на изпълнителната власт, на парламентарно представените политически сили, на Националното сдружение на общините в Република България, национално представителните синдикални организации по земеделие и горско стопанство, представители на Асоциацията на земеделските производители, на Съюза на животновъдите и на Националния съюз на земеделските кооперации, експерти и учени.

Архив