За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

03.08.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДВА ДОГОВОРА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ОБЩИНИТЕ СОЗОПОЛ И НЕСЕБЪР

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Созопол ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол. Проектът се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013». Подписването ще се състои на 6 август 2012 г., от 13.00 часа, в сградата на общинския съвет на община Созопол.

Със 77,4 млн. лева община Созопол ще подобри състоянието на амортизираната ВиК мрежа и ще изгради пречиствателна станция за отпадъчни води, която е оразмерена за 65 хил. екв. ж. Над 22 хил. жители и гости на града ще бъдат обслужвани от рехабилитираната и модернизирана канализационна мрежа. Около 6 хил. домакинства ще бъдат присъединени към новоизградената водоснабдителна мрежа. След пречистване на отпадъчните води в пречиствателната станция се очаква прекратяване на замърсяването на Черно море.

На 7 август 2012 г., от 9.30 часа, в сградата на община Несебър, Министър Караджова и кметът на общината г-н Николай Димитров ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация  Несебър – Слънчев бряг – Равда”. Проектът е свързан с разширението и модернизацията на ПСОВ – Равда, която събира и пречиства отпадъчните води на Несебър, КК ,,Слънчев бряг”, Св. Влас, Кошарица и Равда, Каблешково, Ахелой и Тънково. Финансира се от Оперативна програма «Околна среда 2007 - 2013» и стойността му е 98 млн.лв.

Предложението е вторият етап на инвестиционния проект за Пречистването на отпадните води на агломерацията Несебър – Слънчев бряг – Равда. По първият етап община Несебър е изпълнила проект по техническа помощ - „Изработване на инвестиционен проект в две фази – идеен и технически за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води, к.к. Слънчев бряг – Несебър”.

В рамките на своето посещение в района на южното Черноморие, в същия ден, на 7 август 2012 г., от 11.30 часа, Министър Караджова ще направи първа копка в кв. Горно Езерово, община Бургас, по интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води. Предвижда се цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, което ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион.

Архив