За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

02.08.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН КОСТЕНЕЦ (САМОКОВ)

Министър Нона Караджова и кмета на община Самоков ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионална система за управление на  отпадъците в регион Костенец (Самоков). Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и  стойността му е 9 млн. лева. Подписването е на 3 август 2012 г., от 15.00 ч., в сградата на община Самоков.

Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. Ще се популяризира и увеличи разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането им, както и ще бъде установена ефективна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

По проект е предвидено изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Самоков, който ще включва изграждането на клетка за неопасни отпадъци, приемен център за едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците, система за улавяне на газовете, както и изграждане на инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци. Регионалната система за управление на отпадъците е част от системата от регионални съоръжения осигуряваща екологосъобразно обезвреждане на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани в страната и като такава е една от системите, за които е предвидено финансиране със средства от Приоритетна ос 2 на ОПОС.

По приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са в изпълнение 9 договора на общините Ботевград, Видин, Столична община, Бургас, Перник., Габрово, Луковит, Варна. В оценка са 7 проекта на общините Малко Търново, Панагюрище, Плевен, Ямбол, Бяла (Русе), Велико Търново и Добрич. Успешно са изпълнени 21 проекта на стойност 9,6 млн. лв.

Архив