За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

03.09.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. КОСТИНБРОД

Минисътърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Костинброд ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Костинброд. Стойността на проекта е 97.6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”.

Подписването ще се състои на 4 септември 2012 г., от 12.00 часа, в сградата на читалище „Иван Вазов”, гр. Костинброд.

Съгласно плана за развитие на община Костинброд се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ с капацитет 13 хил. еквивалент жители. По този начин ще се предотврати замърсяването на р. Блато и р. Белица в района на гр. Костинброд. По проект ще бъде изградена общо 44 км. канализационна мрежа и 41 км. водоснабдителна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството й, както и ще се ограничи загубата на вода във водопроводната система.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 2,95 млрд. лв. (117,5 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 363 млн. лв. В изпълнение са 119 проекта на стойност 2,765 млрд. лв. Успешно са приключили 81 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финасова помощ /БФП/ 53,8 млн.лв. Извършено е и окончателно разплащане по 5 договора за изграждане на инфраструктура на общините Бургас (кв. Долно Езерово), Вълчи Дол, Приморско, Главиница и Перник с общ размер на усвоената БФП 64 млн. лв

Архив