За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

10.09.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. МОНТАНА

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Монтана ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана. Стойността на проекта е 54,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Подписването ще се състои на 12 септември 2012 г., от 15.00 часа, в сградата на общината в гр. Монтана.

Водоснабдителната мрежа на територията на община Монтана е стара и голяма част от нея се нуждае от подмяна и реконструкция. С реализацията на проекта се очаква да бъде изградена и подновена над 40 км. канализационна мрежа. Чрез рехабилитацията на 26 км. от водоснабдителната мрежа ще се преустановят загубите на вода, които на този етап са около 75%. За постигане на екологосъобразно пречистване и последващо заустване на отпадъчните води от неселеното място в проекта е включено изграждане на съоръжение за отстраняване на фосфора в пречиствателната станция на гр. Монтана.

По време на изпълнението на проекта се предвижда да бъдат създадени 75 нови работни места.

Архив