За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

14.09.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПРОВЕРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАПЛОВА КОЛОНИЯ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р. МАРИЦА

Министър Нона Караджова ще провери изпълнението на дейностите, включени в проекта за „Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица”. Проектът се изпълнява от СНЦ „Зелени Балкани” - Пловдив в партньорство с Регионална инспекция по околна среда и водите – Пловдив. Финансира се от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  и стойността  му е около 700 хил. лв.

Мероприятието ще се състои на 17 септември 2012 г., от 10.30 часа в сградата на „Зелени Балкани”, където ще се излъчи кратка презентация по проекта и ще продължи проверка на терен в с. Конуш, общ. Асеновград.

Целта на проектното предложение е да подпомогне гнездовите популации на три вида чапли (малка бяла, нощна и гривеста) и малък корморан в Горнотракийската низина. За увеличаване на размножаването на птиците и възстановяването на унищожените им местообитания, в проекта е заложено да бъде изграден и залесен изкуствен остров при язовир Конуш. За да се подобрят условията за образуване на нови колонии ще бъдат поставени около 800 гнезда за чапли. Критичният период след пристигането на прелетните птици от топлите страни ще бъде осигурен чрез подхранване с плевелна риба. За тази цел е предвидено да бъдат изградени два малки басейна с площ около 6 дка за съхранението на рибата. Предвидени са и дейности по обезопасяването в района на колонията.

В същия ден, от 14.30 часа,  министър Караджова ще посети гр. Сливен, за да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен. Стойността на проекта е 63,5 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

С реализацията на проекта се цели да се подобри водоподаването на близо 30 566 жители на Сливен, да се подобри на качеството на питейната вода за населението, както и да се намалят загубите на питейна вода с 13 %. Ще бъде реконструирана и изградена 28 км. канализационна и 21 км. водопроводна мрежи.

Архив