За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

14.09.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ НАПРАВИ ПРОВЕРКА ПО СТРОИТЕЛСТВОТО НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПИРДОП

Министър Нона Караджова ще направи проверка на строителните дейности по изграждане на водната инфраструктура на гр. Пирдоп. Строителството е по проект „Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа”, който се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.  Стойността  му е 44 млн. лв. Мероприятието ще се проведе на 18.09.2012 г., от 10.00 часа, в сградата на читалище „Напредък”, община Пирдоп.

По проекта се предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/,  към която ще бъдат включени около 10 хил. жители. По този начин ще се предотврати замърсяването на р. Пирдопска. Ще бъде изградена общо 30 км. канализационна мрежа и 16 км. водопржоводна мрежа. С предвидените инвестиционни мерки ще се намалят загубите на питейна вода, ще се подобри качеството й, както и ще се ограничи загубата на вода във водопроводната система.

Същият ден, министър Караджова символично ще отбележи подписването на договори по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с кметовете на общините Ботевград, Аксаково, Стамболийски, Мездра, Карлово, Ямбол, Бяла /Русенско/, Кубрат, Шумен и Луковит.

Архив