За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

17.10.2012

ОБЩИНА ПОПОВО ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПО ВиК ПРОЕКТА НА ГРАДА, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013г."

На 18.10.2012 г. от 10.00 часа община Попово ще проведе пресконференция в конферентната зала на Общински съвет за информиране и представяне на  дейностите по проект  "Реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово" .

 

Стойността на проекта е близо 29 млн. лева, предоставени от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), а срокът за изпълнение е 01 юни 2014 г. В рамките на първия етап на проекта се предвижда изготвяне на идеен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежа. Вторият етап предвижда разширение и реконструкция на ПСОВ, изграждане на канализационни колектори и водопроводна мрежа.

Община Попово вече изпълнява друг проект за строителство, финансиран по ОПОС, за "Подобряване на ВиК мрежата на град Попово". Той е на стойност от над 10 млн. лв., и предстои скоро да бъде пуснат в експлоатация.

Архив