За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

19.10.2012

ОБЩИНА ГАБРОВО ПОДПИСВА ЧЕТВЪРТИ СТРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ЕТАП 2 ОТ ВОДНИЯ ПРОЕКТ НА ГРАДА

Церемонията по подписване на четвърти договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои в петък, 19 октомрви 2012 г., от 10.00 часа, в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на втория етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово е определено дружество СТАНИЛОВ ЕООД.

Продължителността на проекта е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата му са включени необходимите дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, услуги за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.

В резултат на договора ще се изпълнят мерки, които ще коригират силно амортизираното състояние на водоразпределителната мрежа и високото налягане в нея. Ще доведат до значително намаляване на водните загуби на питейна вода, ще подобрят цялостната надеждност на водоснабдяването като се елиминират честите аварии и ремонтни работи по водопроводната система, както и преустановяване на високите разходи за експлоатация и поддръжка.

Извършен е анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности.

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово за инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни намерения за  благоустрояване. Състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, в резултат на което Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за възстановяването им.

Договорът е разделен на 5 подобекта, свързани с рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част; рехабилитация на водоснабдителна мрежа на квартали Лъката и Камъка; рехабилитация на помпена станция Петкова нива; рехабилитация на дере ХЕИ, както и рехабилитация на канализация Централна градска част.

Архив