За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

01.11.2012

ДНЕС ЩЕ СЕ ПОДПИШЕ ПОСЛЕДНИЯТ ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ОТ ВОДНИЯ ПРОЕКТ НА ГР. ГАБРОВО

Днес, кметът на гр. Габрово г-жа Таня Христова ще подпише последният договор за строителство по проекта за водния цикъл на гр. Габрово. Договорът е за реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ). Той се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 12,4 млн. лв. За изпълнител на строителните дейности е определен консорциум „Чиста вода Габрово 2012“.

Поради дългогодишната експлоатация, работата на ПСПВ е недостатъчно надеждна. Липсва първично утаяване на водата, влошено е състоянието на филтърните клетки, резервоарите, механичните и електрическите съоръжения, хлораторното стопанство. Липсата на автоматизация на процесите, както и цялостно влошеното състояние, води до невъзможност за постигане на ефективна работа.

С реализацията на проекта ще се рехабилитират и реконструират съществуващите съоръжения. С цел преобразуването на пречиствателната станция от едностъпална в двустъпална ще се проектират, изградят и въведат в експлоатация нови съоръжения. По този начин ще се постигне оптимизиране на технологията на пречистване, подобряване качеството на пречистената вода, ще се подобрят условията за работа, както и значително ще намалеят разходите за експлоатация и поддръжка.

Със старта на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води, Община Габрово изпълни всички ангажименти по провеждане на обществени поръчки и сключването на договори за строителство по този проект. Водният цикъл на града, включва още рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в три линейни части, както и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Проектът за водния цикъл на гр. Габрово е един от трите „големи проекта” в изпълнение по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. В резултат на реализацията му ще бъде рехабилитиран около 32 км. водопровод, около 14 км. ще е изградената нова канализация, съществуващата канализация ще бъде рехабилитирана с 623 м.. Ще бъде изграден един напорен резервоар и изградена една нова помпена станция, а други три ще бъдат ремонтирани.

Архив