За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

28.11.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ПЛЕВЕН

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Плевен проф. Димитър Стойков ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Плевен. Системата ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” на стойност 27,7 млн. лева.

Подписването  ще се състои на 29 ноември 2012 г., от 9.00 часа, в сградата на общинския съвет Плевен.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен е eдна от общо 23, които трябва да бъдат изградени с европейски средства. Тя ще обслужва 186 477 души от общините Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Пордим и Плевен.

Обхватът на проекта включва изграждане на първа клетка за битови отпадъци от регионално депо Плевен, инсталация за сепариране, съоръжение за компостиране, център за приемане на опасни и други отпадъци и довеждаща инфраструктура до площадката (водопровод, електропровод и канализационен колектор), както и доставка на машини и съоръжения, стационарно и мобилно оборудване за експлоатацията на съоръженията. Периодът на експлоатация на депото се предвижда да бъде 14 г.

По приоритетна ос 2 на ОПОС „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” са договорени общо над 575 млн.лв., от които са изплатени 98,3 млн.лв. В изпълнение са 14 договора за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците на обща стойност 562,3 млн.лв.

Архив