За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

07.12.2012

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Враца Николай Иванов ще направят първа копка за изграждане на водния цикъл на град Враца. На церемонията са поканени да присъстват и Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика и Томислав Дончев - Министър по управление на средства от ЕС. Събитието полага началото на строителните дейности по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца”. Проектът е на обща стойност 136,3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.».

Церемонията ще се проведе на 10 декември 2012 г., понеделник, от 11.00 часа, в центъра на град Враца.

Проектът предвижда пълно обновяване на пречиствателната станция за отпадни води с ново механично и електрическо оборудване, строителство на нови и обновяване на стари сгради. Обновената станция ще има капацитет за 94 000 еквивалент жители. С модернизацията на пречиствателната станция ще се преустановят директните изливания на непречистена отпадна вода в околната среда. Разширението на канализационната мрежа на града  ще е близо с 46 км., а обновяването на водопроводната мрежа - с около 77 км. По този начин, от една страна, ще се предотвратят загубите на вода, а от друга, ще се осъществи 100 % свързване на населението към канализационната система на града.

Интегрираният воден проект на гр. Враца е един от „големите” водни проекти, финансирани по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.». В средата на септември беше подписан първият договор за модернизацията на пречиствателната станция на града. Изпълнител е обединение ВМВ с водещ партньор "Водстрой 98". Договорът е на стойност 15,7 млн. лв. През октомври се подписа втори договор за "Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Враца-Етап 1", с което реално започна работата по реконструкцията на водопроводната и удължаването на канализационната мрежа на Враца. Стойността на този договор е около 36 млн. лв. На 05.12.2012 г. се подписа и трети строителен договор по проекта за интегрирания воден цикъл на Враца.

Архив