За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

21.01.2013

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ГР. СЕВЛИЕВО В ПРИСЪСТВИЕТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова официално ще представи проекта за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи на гр. Севлиево. На представянето ще присъства и министър-председателят Бойко Борисов. Стойността му е 18,9 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Събитието ще се състои на 22 януари 2013 г., от 13.30 часа, в заседателната зала на община Севлиево.

По проект е предвидено изграждане и рехабилитация на около 15 км. канализационна и 4,5 км. водопроводна мрежи, което освен, че ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода ще премахне и ограничението във водоподавенето. Наред с това ще се оптимизира  и работата на градската пречиствателна станция за отпадъчни води в града. Това ще доведе и до опазване на чистотата на р.Росица, която е основния водоприемник на отпадъчните води на града.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,95 млрд. лв. (155,56 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 456,9 млн. лв. В изпълнение са 136 проекта на стойност 3,74 млрд. лв. Успешно са приключили 94 договора на стойност 128,9 млн. лв.

Архив