За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

05.03.2013

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВТОРАТА ФАЗА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Министърът на околната среда и водите в оставка Нона Караджова и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова ще подпишат споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на втората фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Изграждането на завода за механично и биологично третиране беше одобрено от Европейската комисия в края на миналата година.

Церемонията по подписването ще се проведе на 6 март 2013 г., от 12.30 часа, в сградата на МОСВ на ул. „Уилям Гладстон” № 67.

Втората фаза e част от цялостната система за дълготрайно и ефикасно решение за отпадъците на столицата. Предвижда се да се изгради съоръжение за цялостно механично-биологично третиране на отпадъците, генерирани на територията на София. Стойността му е 192,6 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.  Чрез него ще се осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще се оползотворяват биоразградимите отпадъци, а високоенергийната фракция отделена от общия поток отпадъци ще се използва за производство на енергия.

Заводът ще произвежда гориво, което ще може да се използва в горивни инсталации, включително за оптимизация на работата на Топлофикация София, за която в момента се извършват предпроектни проучвания с цел определяне на необходимите инвестиции. За отпадъците на Столицата, това е икономически по-изгодният вариант, който ще спести на софиянци около 150 млн. лв. за 20 години, а животът на депото ще се удължи два пъти, тъй като над 3/4 от отпадъците на София ще се оползотворяват.

Първата фаза на проекта беше одобрена през юли 2011 г. и е в процес на изпълнение. В нея е включено изграждането на депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, както и изграждането на съпътстващата инфраструктура, обслужваща тези обекти (водоснабдяване, пътища и електрозахранване). Депото за отпадъци в местността Садината беше открито на 13 ноември 2012 г. от директора на генерална дирекция “Регионална политика” в Европейската комисия Валтер Дефа. Компостиращите инсталации в Хан Богров са в процес на изграждане и се очаква да бъдат  готови тази година.

Очаква се чрез реализирането на двете фази на проекта да се подобри жизнената среда на около 1 630 000 жители на столицата и да се осигури дълготрайно решение на един нелек въпрос – управлението на отпадъците. Проектът ще осигури основата за развитие на системата за управление на отпадъците в посока оползотворяване на все повече от тях чрез повторна уптреба, рециклиране или производство на енергия.

Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община е на обща стойност 360 млн. лв., от които близо 300 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Това е най-големият проект по Оперативна програма „Околна среда”.

Архив