За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Събития

20.03.2013

ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР МАЛИНА КРУМОВА ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. КНЕЖА

Заместник-министърът на околната среда и водите Малина Крумова и кметът на община Кнежа Симеон Шарабански ще направят първа копка по изграждането на водната инфраструктура на град Кнежа. С това реално се слага началото на строителните дейности по проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – І етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа”. Проектът е на обща стойност 33,2 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Церемонията ще се проведе на 21 март 2013 г., четвъртък, от 11.00 часа, в град Кнежа.

Проектът предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Новата станция ще има капацитет за 10 500 еквивалент жители. В проектните дейности е заложено изграждането на около 21 км. нова канализационната мрежа, от които 10 км. ще бъдат положени нови канализационни колектори. Предстои обновяване на 15 км. водопроводна мрежа, като допълнително ще се изградят и нови 3 км. По този начин, от една страна, ще се предотвратят загубите на вода, а от друга, ще се подобри градската среда, битовите и жизнените условия на населението.

Архив